سوان منطقه آزاد ارس

مشخصات عمومی شرکت
بروزرسانی   1401/2/28
فعال
سوان منطقه آزاد ارس
بازرگانی
نوع شرکت :
انتفاعی
تعداد کارکنان شرکت :
11 تا 50 نفر
سال تاسیس :
1384
آدرس دفترمرکزی :
توضیحات بیشتر

شرکت سوان منطقه آزاد ارس در زمینه واردات، صادرات و انبارداری فعالیت دارد.