سهمتو

مشخصات عمومی شرکت
بروزرسانی   1400/10/28
فعال
سهمتو
سامانه هوشمند تحلیل اجتماعی سهام
استارتاپ
استارتاپ
دسته‌ها :
نوع شرکت :
انتفاعی
تعداد کارکنان شرکت :
11 تا 50 نفر
آدرس دفتر مرکزی :
استان تهران  ،  شهر تهران  ، ﺧﯿﺎﺑﺎﻥ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ﺟﻨﻮﺑﯽ، ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺮ ﺍﺯ ﺧﯿﺎﺑﺎﻥ ﺟﻤﻬﻮﺭﯼ، ﮐﻮﭼﻪ ﺍﻧﯿﺲ، ﭘﻼﮎ ۲۱، ﻭﺍﺣﺪ ۲
دفتر مرکزی :
+98 21 66177068
بنیان‌گذاران
تعداد بنیان‌گذاران :   1