سمیا

مشخصات عمومی شرکت
بروزرسانی   1400/5/13
غیر فعال
سمیا
سیستم یکپارچه‌ی مدیریت حضور و غیاب کارکنان، گزارش عملکرد و ساعات کاری
نوع شرکت :
انتفاعی
تعداد کارکنان شرکت :
1 تا 10 نفر
آدرس دفترمرکزی :
استان تهران  ،  شهر تهران  ، بلوار جانبازان، نبش پل جانبازان، مرکز رشد و تحقیقات استان البرز ، شرکت فراز ارتباطات آسانا
دفترمرکزی :
+98 21 88671875
وبسایت:
توضیحات بیشتر

اپلیکشین سمیا سیستم مدیریت یکپارچه‌ی الکترونیکی مبتنی بر اینترنت اشیا و هوش مصنوعی سمیا برای حضور و غیاب کارکنان، درخواست مرخصی کارکنان، وظایف و برنامه کاری کارکنان، گزارش عملکرد کارکنان، ساعات کاری کارکنان می باشد .