سلامت بانوان اوما

مشخصات عمومی شرکت
بروزرسانی   1401/4/8
فعال
سلامت بانوان اوما
رسانه سلامت بانوان
نوع شرکت :
انتفاعی
تعداد کارکنان شرکت :
11 تا 50 نفر
آدرس شرکت :
استان تهران  ،  شهر تهران  ، بزرگراه محمد علی جناح - خیابان صالحی - خیابان ولد خانی - کوچه دهبان - پلاک 19 - واحد 5
شرکت :
+98 021 66045060
وبسایت: