سرو آسا مد

مشخصات عمومی شرکت
بروزرسانی   1400/11/7
فعال
سرو آسا مد
ارائه خدمات تشخیصی در محل
نام رسمی شرکت :
سرو پایدار ایرانیان
دسته‌ها :
نوع شرکت :
انتفاعی
تعداد کارکنان شرکت :
بیشتر از 100 نفر
آدرس شرکت :
شرکت :
+98 021 45482000
توضیحات بیشتر

خدمات تشخیصی تخصصی و فوق تخصصی