سبزقامت

مشخصات عمومی شرکت
بروزرسانی   1399/12/7
فعال
سبزقامت
وب سایت فرهنگی و مذهبی
نوع شرکت :
انتفاعی
تعداد کارکنان شرکت :
51 تا 100 نفر
سال تاسیس :
1398
آدرس دفترمرکزی :
ادمین سایت :
+98 9163845397