سامانه اشتراکی هَپ

مشخصات عمومی شرکت
بروزرسانی   1400/2/27
فعال
سامانه اشتراکی هَپ
پلتفرم ارائه خدمات اشتراکی در حوزه حمل و نقل و بار
استارتاپ
استارتاپ
دسته‌ها :
نوع شرکت :
انتفاعی
تعداد کارکنان شرکت :
11 تا 50 نفر
سال تاسیس :
1399
آدرس دفترمرکزی :
دفترمرکزی :
+98 21 44723850
وبسایت:
توضیحات بیشتر

تاکسی اشتراکی هَپ به مسافرانی که سفر های ثابت یا برنامه ریزی شده ایی دارند خدمات می دهد. این سامانه مسافرانی که از یک محدوده به محدوده واحد دیگری در یک بازه زمانی یکسان سفر می نمایند و از قبل رزرو نموده اند را به صورت یک سفر کامل تبدیل نموده و به سفیر اعلام می نماید و سفیر تایید نموده و به مبدا هر کدام از مسافران می رود و پس از آن به مقصد میرساند.

بنیان‌گذاران
تعداد بنیان‌گذاران :   1
موقعیت های شغلی
تعداد مشاوران و اعضای هیئت مدیره :  0
تعداد کارمندان :   1
کارمند - مدیرعامل