سالم باش

مشخصات عمومی شرکت
بروزرسانی   1401/4/9
غیر فعال
سالم باش
مجله سلامت با موضوع تغذیه و طب سنتی
نوع شرکت :
انتفاعی
تعداد کارکنان شرکت :
1 تا 10 نفر
آدرس دفترمرکزی :
دفترمرکزی :
+98 25 37842319
بنیان‌گذاران
تعداد بنیان‌گذاران :   1
موقعیت های شغلی
تعداد مشاوران و اعضای هیئت مدیره :  1
تعداد کارمندان :   0
هیئت مدیره - مدیرعامل