سازمان حفظ نباتات کشور

مشخصات عمومی شرکت
بروزرسانی   1401/4/9
فعال
سازمان حفظ نباتات کشور
حفظ کشور از ورود، استقرار و پراکنش آفات و بیماریهای قرنطینه ای
استارتاپ
استارتاپ
دسته‌ها :
نوع شرکت :
انتفاعی
تعداد کارکنان شرکت :
1 تا 10 نفر
آدرس دفترمرکزی :
استان تهران  ،  شهر تهران  ، بزرگراه چمران، خیابان یمـــن، ابتدای خیابان رشیدالدین فضل الله، سازمان حفظ نباتات
ایمیل :
دفترمرکزی :
+98 21 23091000
وبسایت: