زیست فناوران غذای فرا سودمند

مشخصات عمومی شرکت
بروزرسانی   1401/4/9
فعال
زیست فناوران غذای فرا سودمند
تولیدی، تحقیق و توسعه و طراحی مهندسی
دانش بنیان
دانش بنیان
دسته‌ها :
نوع شرکت :
انتفاعی
تعداد کارکنان شرکت :
11 تا 50 نفر
سال تاسیس :
1394
آدرس دفترمرکزی :
استان گلستان  ،  شهر گرگان  ، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، مرکز رشد واحدهای فناوری
ادمین سایت :
+98 9155080383
توضیحات بیشتر

شرکت زیست فناوران غذای فراسودمند در سال 1394 به ثبت رسیده است و فعالیت آن از نوع تولیدی، تحقیق و توسعه و طراحی مهندسی می باشد.