زیستا

مشخصات عمومی شرکت
بروزرسانی   1400/11/7
فعال
زیستا
فروشگاه آنلاین محصولات سالم
استارتاپ
استارتاپ
دسته‌ها :
نوع شرکت :
انتفاعی
تعداد کارکنان شرکت :
11 تا 50 نفر
آدرس شرکت :
استان تهران  ،  شهر تهران  ، اوین ، دانشـــگاه شهید بهشتی مرکز رشد واحد های فناوری و کار آفرینی ، واحد 304
ایمیل :
شرکت :
+98 021 22407701
وبسایت:
توضیحات بیشتر

تامین غذای سالم (با حداقل نهاده‌های شیمیایی و ترویج محصولات زیستی) برای آحاد جامعه با ارج نهادن به زحمات کشاورزان از طریق حذف شبکه‌های دلالی و فروش دیجیتال محصولات