زیره

مشخصات عمومی شرکت
بروزرسانی   1401/4/7
فعال
زیره
کالری شمار
دسته‌ها :
نوع شرکت :
انتفاعی
تعداد کارکنان شرکت :
11 تا 50 نفر
آدرس شرکت :
وبسایت: