زیباذین

مشخصات عمومی شرکت
بروزرسانی   1401/2/28
فعال
زیباذین
فروشگاه تخصصی لوازم و یوگا و مدیتیشن
استارتاپ
استارتاپ
نوع شرکت :
انتفاعی
تعداد کارکنان شرکت :
11 تا 50 نفر
سال تاسیس :
1395
آدرس دفترمرکزی :
ایمیل :
دفترمرکزی :
+98 21 91035125
توضیحات بیشتر

زیباذین فروشگاه تخصصی لوازم و یوگا و مدیتیشن است.

بنیان‌گذاران
تعداد بنیان‌گذاران :   1
موقعیت های شغلی
تعداد مشاوران و اعضای هیئت مدیره :  0
تعداد کارمندان :   1
کارمند - مدیرعامل