زومیلو

مشخصات عمومی شرکت
بروزرسانی   1400/2/27
فعال
زومیلو
راهنمای خرید لوازم خانگی
نوع شرکت :
انتفاعی
تعداد کارکنان شرکت :
1 تا 10 نفر
سال تاسیس :
1399
آدرس دفترمرکزی :
دفترمرکزی :
+98 87 34240013
ادمین سایت :
+98 9186644508
بنیان‌گذاران
تعداد بنیان‌گذاران :   1
موقعیت های شغلی
تعداد مشاوران و اعضای هیئت مدیره :  0
تعداد کارمندان :   1
کارمند - مدیرعامل