زودبرو

مشخصات عمومی شرکت
بروزرسانی   1400/5/2
فعال
زودبرو
وب سایت و اپلیکیشن تخصصی معرفی برنامه های مادر، کودک و نوزاد
نوع شرکت :
انتفاعی
تعداد کارکنان شرکت :
1 تا 10 نفر
سال تاسیس :
1393
آدرس دفترمرکزی :
بنیان‌گذاران
تعداد بنیان‌گذاران :   1
موقعیت های شغلی
تعداد مشاوران و اعضای هیئت مدیره :  1
تعداد کارمندان :   0
هیئت مدیره - مدیرعامل