زنده باد زنان

مشخصات عمومی شرکت
بروزرسانی   1400/5/13
فعال
زنده باد زنان
اینستاگرام ویژه بانوان
نوع شرکت :
انتفاعی
تعداد کارکنان شرکت :
1 تا 10 نفر
سال تاسیس :
1397
آدرس دفتر مرکزی :
توضیحات بیشتر

زنده باد زنان اینستاگرامی ویژه بانوان می باشد و در جهت ارتقاء سطح آگاهی بانوان و همچنین کمک به کسب و کارهای مرتبط با بانوان تهیه شده است.

بنیان‌گذاران
تعداد بنیان‌گذاران :   1
موقعیت های شغلی
تعداد مشاوران و اعضای هیئت مدیره :  1
تعداد کارمندان :   0
هیئت مدیره - مدیرعامل