زمون

مشخصات عمومی شرکت
بروزرسانی   1400/10/28
فعال
زمون
پلتفرم تامین مالی جمعی و پیش فروش برای طرح ها و پروژه ها و محصولات کشاورزی
دسته‌ها :
نوع شرکت :
انتفاعی
تعداد کارکنان شرکت :
1 تا 10 نفر
سال تاسیس :
1397
آدرس دفترمرکزی :
ایمیل :
دفترمرکزی :
+98 21 88230057
وبسایت:
بنیان‌گذاران
تعداد بنیان‌گذاران :   3
موقعیت های شغلی
تعداد مشاوران و اعضای هیئت مدیره :  1
تعداد کارمندان :   0
هیئت مدیره - مدیرعامل