رویداد آن

مشخصات عمومی شرکت
بروزرسانی   1400/2/23
فعال
رویداد آن
سامانه آنلاین مدیریت و ثبت نام رویداد
دسته‌ها :
نوع شرکت :
انتفاعی
تعداد کارکنان شرکت :
1 تا 10 نفر
آدرس دفتر مرکزی :
ایمیل :
توضیحات بیشتر

رویداد آن سامانه آنلاین مدیریت و ثبت نام رویداد است. کاربران با استفاده از رویداد آن میتوانند هر لحظه آمار شرکت کنندگان در رویداد خود را ببینند و به صورت آنلاین رویداد خود را مدیریت کنند.

بنیان‌گذاران
تعداد بنیان‌گذاران :   1
موقعیت های شغلی
تعداد مشاوران و اعضای هیئت مدیره :  1
تعداد کارمندان :   0
هیئت مدیره - مدیرعامل