رده

مشخصات عمومی شرکت
بروزرسانی   1400/2/27
فعال
رده
سامانه مقایسه و بررسی خدمات بانک‌ها
نوع شرکت :
انتفاعی
تعداد کارکنان شرکت :
1 تا 10 نفر
سال تاسیس :
1394
آدرس دفتر مرکزی :
ایمیل :
دفتر مرکزی :
+98 21 28426383
توضیحات بیشتر

رده سامانه معرفی خدمات بانکی، ساده‌سازی مفاهیم بانکی، دسته‌بندی و توضیح روند دریافت خدمات به منظور تسهیل انتخاب خدمات توسط مشتریان خدمات بانکی است.

بنیان‌گذاران
تعداد بنیان‌گذاران :   1
موقعیت های شغلی
تعداد مشاوران و اعضای هیئت مدیره :  1
تعداد کارمندان :   0
هیئت مدیره - مدیرعامل