رامان

مشخصات عمومی شرکت
بروزرسانی   1401/2/27
فعال
رامان
شتابدهنده تخصصی حوزه سلامت و داروسازی
شتابدهنده
شتابدهنده
دسته‌ها :
نوع شرکت :
انتفاعی
تعداد کارکنان شرکت :
11 تا 50 نفر
آدرس دفترمرکزی :
توضیحات بیشتر

رامان شتابدهنده تخصصی حوزه سلامت و داروسازی می باشد.