رابین

مشخصات عمومی شرکت
بروزرسانی   1400/10/28
فعال
رابین
فروشگاه صنایع دستی
استارتاپ
استارتاپ
نوع شرکت :
انتفاعی
تعداد کارکنان شرکت :
1 تا 10 نفر
سال تاسیس :
1394
آدرس دفترمرکزی :
ایمیل :
دفترمرکزی :
+98 21 77649262
توضیحات بیشتر

زمینه اصلی فعالیت رابین برندسازی برای محصولات صنایع دستی است.

سرمایه های جذب شده
دفعات جذب سرمایه :   1
1 سرآوا 1395/1/1
تعداد در هر صفحه:
10
1 - 1 از 1
خدمات شتاب دهی دریافت شده
تعداد خدمات شتاب دهی دریافت شده :   1
1 پیشگامان آموزش , سرمایه اولیه , فضای کار , منتورینگ
تعداد در هر صفحه:
10
1 - 1 از 1