دیدپا

مشخصات عمومی شرکت
بروزرسانی   1400/7/3
غیر فعال
دیدپا
بستر ایجاد فروشگاه و همکاری در بازاریابی محصولات
نوع شرکت :
انتفاعی
تعداد کارکنان شرکت :
1 تا 10 نفر
سال تاسیس :
1394
آدرس دفترمرکزی :
ایمیل :
ادمین سایت :
+98 9129333052
وبسایت:
بنیان‌گذاران
تعداد بنیان‌گذاران :   1
موقعیت های شغلی
تعداد مشاوران و اعضای هیئت مدیره :  1
تعداد کارمندان :   0
هیئت مدیره - مدیرعامل