دیجی شی

مشخصات عمومی شرکت
بروزرسانی   1401/4/8
فعال
دیجی شی
پلتفرم خرید کالا در کشور سوریه
استارتاپ
استارتاپ
نوع شرکت :
انتفاعی
تعداد کارکنان شرکت :
11 تا 50 نفر
سال تاسیس :
1398
آدرس دفترمرکزی :
ایمیل :
توضیحات بیشتر

دیجی شی یک پلتفرم خرید کالا در کشور سوریه است. که فروش عملیاتی شرکت از سال ۲۰۱۹ شروع شده است. در حال حاضر بیش از ۸۰۰۰ کالا در۱۹۹ دسته بندی بر روی این پلتفرم موجود است و کسب وکار، بالغ بر ۱۱ هزار کاربرو۱۶۰۰ مشتری را به ثبت رسانده است.

سرمایه های جذب شده
دفعات جذب سرمایه :   1
1 حرکت اول 1399/1/1
تعداد در هر صفحه:
10
1 - 1 از 1