دکتر سلام

مشخصات عمومی شرکت
بروزرسانی   1400/11/8
فعال
دکتر سلام
مجله سلامت اجتماعی و پزشکی
استارتاپ
استارتاپ
نوع شرکت :
انتفاعی
تعداد کارکنان شرکت :
1 تا 10 نفر
آدرس دفتر مرکزی :
توضیحات بیشتر

دکتر سلام با هدف پر کردن ضعف ها و نیازهای سلامت اجتماعی و پزشکی در راستای آگاه کردن مردم قدم برمی‌دارد.

سرمایه های جذب شده
دفعات جذب سرمایه :   1
1 پیک برتر 1393/1/1
تعداد در هر صفحه:
10
1 - 1 از 1