دوره شاپ

مشخصات عمومی شرکت
بروزرسانی   1400/3/28
فعال
دوره شاپ
بستر نمایش و ثبت نام دوره های آموزشی آموزشگاه‌ها
نوع شرکت :
انتفاعی
تعداد کارکنان شرکت :
1 تا 10 نفر
آدرس دفتر مرکزی :
ایمیل :
دفتر مرکزی :
+98 21 44429553
ادمین سایت :
+98 9129053484
وبسایت:
توضیحات بیشتر

دوره شاپ بستر نمایش و ثبت نام دوره های آموزشی آموزشگاه‌ها است.

بنیان‌گذاران
تعداد بنیان‌گذاران :   1
موقعیت های شغلی
تعداد مشاوران و اعضای هیئت مدیره :  1
تعداد کارمندان :   0
هیئت مدیره - مدیرعامل