دورسا

مشخصات عمومی شرکت
بروزرسانی   1400/5/6
فعال
دورسا
گردآوری دوره‌ها و کارگاه‌های آموزشی و فرصت‌های شغلی مرتبط با آن در شهر تهران
دسته‌ها :
نوع شرکت :
انتفاعی
تعداد کارکنان شرکت :
1 تا 10 نفر
آدرس دفتر مرکزی :
ایمیل :
وبسایت:
توضیحات بیشتر

هدف دورسا گردآوری دوره‌ها و کارگاه‌های آموزشی و فرصت‌های شغلی مرتبط با آن در شهر تهران، صرفا با هدف اطلاع‌رسانی است.

بنیان‌گذاران
تعداد بنیان‌گذاران :   1
موقعیت های شغلی
تعداد مشاوران و اعضای هیئت مدیره :  1
تعداد کارمندان :   0
هیئت مدیره - مدیرعامل