دریک

مشخصات عمومی شرکت
بروزرسانی   1401/4/9
فعال
دریک
مرکز داده های تجاری
نوع شرکت :
انتفاعی
تعداد کارکنان شرکت :
1 تا 10 نفر
آدرس دفترمرکزی :
وبسایت:
خدمات شتاب دهی دریافت شده
تعداد خدمات شتاب دهی دریافت شده :   1
1 پویان آموزش , سرمایه اولیه , فضای کار , منتورینگ
تعداد در هر صفحه:
10
1 - 1 از 1