دریاپ

مشخصات عمومی شرکت
بروزرسانی   1400/5/12
فعال
دریاپ
سامانه تسهیل دریافت و پرداخت‌های خرد
نوع شرکت :
انتفاعی
تعداد کارکنان شرکت :
1 تا 10 نفر
سال تاسیس :
1395
آدرس دفتر مرکزی :
ایمیل :
دفتر مرکزی :
+98 71 36364255
وبسایت:
توضیحات بیشتر

دریاپ یک استارتاپ فین تکی است که از فناوری پرداخت بدون تماس استفاده میکند.

بنیان‌گذاران
تعداد بنیان‌گذاران :   1
موقعیت های شغلی
تعداد مشاوران و اعضای هیئت مدیره :  1
تعداد کارمندان :   0
هیئت مدیره - مدیرعامل