درمان گستر رناپ

مشخصات عمومی شرکت
بروزرسانی   1399/12/11
فعال
درمان گستر رناپ
تولید فرآورده های زیست فناورانه عمدتا دارویی مبتنی بر فناوری استفاده از رناپ (mRNA)
دانش بنیان
دانش بنیان
دسته‌ها :
نوع شرکت :
انتفاعی
تعداد کارکنان شرکت :
11 تا 50 نفر
آدرس شرکت :
استان تهران  ،  شهر تهران  ، دانشگاه تهران، خ ایتالیا، مرکز جامع سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی
ایمیل :
وبسایت: