داکآپ

مشخصات عمومی شرکت
بروزرسانی   1400/11/4
غیر فعال
داکآپ
ویزیت مجازی صوتی، تصویری یا متنی
استارتاپ
استارتاپ
دسته‌ها :
نوع شرکت :
انتفاعی
تعداد کارکنان شرکت :
11 تا 50 نفر
آدرس دفترمرکزی :
ایمیل :
وبسایت:
توضیحات بیشتر

کاربر با داکآپ می تواند ویزیت مجازی صوتی، تصویری یا متنی را تجربه کند.

خدمات شتاب دهی دریافت شده
تعداد خدمات شتاب دهی دریافت شده :   1
1 همتک آموزش , سرمایه اولیه , فضای کار , منتورینگ
تعداد در هر صفحه:
10
1 - 1 از 1