دارویاب

مشخصات عمومی شرکت
بروزرسانی   1401/4/11
فعال
دارویاب
داروخانه اینترنتی
دانش بنیان
دانش بنیان
نام رسمی شرکت :
اکسیر دانش آسیا
دسته‌ها :
نوع شرکت :
انتفاعی
تعداد کارکنان شرکت :
11 تا 50 نفر
آدرس شرکت :
استان اصفهان  ،  شهر اصفهان  ، مرکز رشد فناوری های دارویی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان