دارنیان

مشخصات عمومی شرکت
بروزرسانی   1400/11/8
فعال
دارنیان
سامانه آنلاین سفارش کیک و دسر
خلاق
خلاق
استارتاپ
استارتاپ
نام رسمی شرکت :
شاهین تجارت فرداد کویر
نوع شرکت :
انتفاعی
تعداد کارکنان شرکت :
11 تا 50 نفر
آدرس دفترمرکزی :
وبسایت:
توضیحات بیشتر

دارنیان سامانه آنلاین سفارش کیک و دسر می باشد.