خودرو باکس

مشخصات عمومی شرکت
بروزرسانی   1400/5/2
غیر فعال
خودرو باکس
پلتفرم خرید و فروش خودرو و خدمات مختلفی از قبیل مشخصات فنی و بررسی تخصصی خودروها
نوع شرکت :
انتفاعی
تعداد کارکنان شرکت :
1 تا 10 نفر
سال تاسیس :
1394
آدرس دفتر مرکزی :
توضیحات بیشتر

خودرو باکس بازارگاه خرید و فروش خودرو و خدمات مختلفی از قبیل مشخصات فنی و بررسی تخصصی خودروها است.