خانه داران

مشخصات عمومی شرکت
بروزرسانی   1400/2/27
غیر فعال
خانه داران
پلتفرم مدیریت ساختمان و محاسبه شارژ و هزینه ها
نوع شرکت :
انتفاعی
تعداد کارکنان شرکت :
1 تا 10 نفر
آدرس دفترمرکزی :
توضیحات بیشتر

خانه داران بستری برای مدیریت ساختمان و محاسبه شارژ و هزینه ها می باشد.

بنیان‌گذاران
تعداد بنیان‌گذاران :   1
موقعیت های شغلی
تعداد مشاوران و اعضای هیئت مدیره :  0
تعداد کارمندان :   1
کارمند - مدیرعامل