حامی

مشخصات عمومی شرکت
بروزرسانی   1400/10/29
فعال
حامی
شتابدهنده کسب و کار
شتابدهنده
شتابدهنده
فضای کار اشتراکی
فضای کار اشتراکی
دسته‌ها :
نوع شرکت :
انتفاعی
تعداد کارکنان شرکت :
1 تا 10 نفر
سال تاسیس :
1397
آدرس دفتر مرکزی :
دفتر مرکزی :
+98 21 62863000
موقعیت های شغلی
تعداد مشاوران و اعضای هیئت مدیره :  1
تعداد کارمندان :   0
هیئت مدیره - مدیرعامل