جیک و بوک

مشخصات عمومی شرکت
بروزرسانی   1400/4/3
غیر فعال
جیک و بوک
شبکه اجتماعی کتاب و کتابخوانی
نوع شرکت :
انتفاعی
تعداد کارکنان شرکت :
1 تا 10 نفر
سال تاسیس :
1395
آدرس دفتر مرکزی :
توضیحات بیشتر

جیک و بوک به‌عنوان شبکه اجتماعی کتاب و کتابخوانی در ایران با هدف ایجاد تعامل بیشتر میان کتابخوان‌ها، ناشران و نویسندگان و همچنین شکل دادن به فضای مدرن کسب و کار در این حوزه فعالیت می‌کند.

بنیان‌گذاران
تعداد بنیان‌گذاران :   2
موقعیت های شغلی
تعداد مشاوران و اعضای هیئت مدیره :  1
تعداد کارمندان :   0
هیئت مدیره - مدیرعامل