جیبیتال

مشخصات عمومی شرکت
بروزرسانی   1400/5/11
غیر فعال
جیبیتال
توسعه ارز دیجیتال جیبیتال و ارائه خدمات مرتبط با ارزهای دیجیتال
نوع شرکت :
انتفاعی
تعداد کارکنان شرکت :
1 تا 10 نفر
آدرس دفتر مرکزی :
ایمیل :
وبسایت:
بنیان‌گذاران
تعداد بنیان‌گذاران :   3