جهش شاپ

مشخصات عمومی شرکت
بروزرسانی   1400/10/27
فعال
جهش شاپ
فروشگاه آنلاین مکمل دارویی، آرایشی و بهداشتی و تجهیزات پزشکی
خلاق
خلاق
نوع شرکت :
انتفاعی
تعداد کارکنان شرکت :
11 تا 50 نفر
آدرس دفترمرکزی :
دفترمرکزی :
+98 21 44379829
توضیحات بیشتر

جهش فروشگاه آنلاین تجهیزات پزشکی می باشد.