جذب مارکتینگ

مشخصات عمومی شرکت
بروزرسانی   1401/4/7
فعال
جذب مارکتینگ
آموزش سئو و دیجیتال مارکتینگ
استارتاپ
استارتاپ
دسته‌ها :
نوع شرکت :
انتفاعی
تعداد کارکنان شرکت :
1 تا 10 نفر
سال تاسیس :
1396
آدرس دفترمرکزی :
دفترمرکزی :
+98 43 32706
ادمین سایت :
+98 9211827107
توضیحات بیشتر

پلتفرم جذب مارکتینگ در زمینه آموزش سئو و دیجیتال مارکتینگ فعالیت دارد.

بنیان‌گذاران
تعداد بنیان‌گذاران :   1
موقعیت های شغلی
تعداد مشاوران و اعضای هیئت مدیره :  0
تعداد کارمندان :   1
کارمند - مدیرعامل