تی جکت

مشخصات عمومی شرکت
بروزرسانی   1400/11/1
فعال
تی جکت
مارکت فایل های دیجیتال
دسته‌ها :
نوع شرکت :
غیرانتفاعی
تعداد کارکنان شرکت :
1 تا 10 نفر
سال تاسیس :
1397
آدرس اصفهان :
ایمیل :
وبسایت:
بنیان‌گذاران
تعداد بنیان‌گذاران :   1
موقعیت های شغلی
تعداد مشاوران و اعضای هیئت مدیره :  1
تعداد کارمندان :   0
هیئت مدیره - مدیرعامل