تیک تاک

مشخصات عمومی شرکت
بروزرسانی   1400/9/16
فعال
تیک تاک
سامانه تکالیف روزانه آنلاین
نوع شرکت :
انتفاعی
تعداد کارکنان شرکت :
11 تا 50 نفر
سال تاسیس :
1398
آدرس دفترمرکزی :
استان تهران  ،  شهر تهران  ، خیابان مطهری، خیابان سلیمان خاطر
دفترمرکزی :
+98 21 88866577
توضیحات بیشتر

تیک تاک سامانه کوییزهای آنلاین شبانه می باشد.

بنیان‌گذاران
تعداد بنیان‌گذاران :   1
موقعیت های شغلی
تعداد مشاوران و اعضای هیئت مدیره :  0
تعداد کارمندان :   1
کارمند - مدیرعامل