تینا تجارت سهند ارس

مشخصات عمومی شرکت
بروزرسانی   1401/4/11
فعال
تینا تجارت سهند ارس
بازرگانی
نوع شرکت :
انتفاعی
تعداد کارکنان شرکت :
11 تا 50 نفر
سال تاسیس :
1396
آدرس دفترمرکزی :
توضیحات بیشتر

شرکت تینا تجارت سهند ارس در زمینه صادرات و واردات فعالیت دارد.