تک گرس

مشخصات عمومی شرکت
بروزرسانی   1400/11/1
فعال
تک گرس
فروش چمن مصنوعی
نام رسمی شرکت :
شرکت تک گرس
دسته‌ها :
نوع شرکت :
غیرانتفاعی
تعداد کارکنان شرکت :
1 تا 10 نفر
آدرس قزوین :