تکواره

مشخصات عمومی شرکت
بروزرسانی   1400/3/28
غیر فعال
تکواره
فروشگاه اینترنتی کالا
نوع شرکت :
انتفاعی
تعداد کارکنان شرکت :
1 تا 10 نفر
آدرس دفتر مرکزی :
توضیحات بیشتر

تکواره فروشگاه اینترنتی کالا است. ایده اصلی تکواره دسته بندی محصولات و چیدمان آنها بر حسب علایق مشتریان است تا آنها را در یافتن محصولات مرتبط با سبک زندگی شان یاری کند.