توریسم فیلم

مشخصات عمومی شرکت
بروزرسانی   1401/2/28
فعال
توریسم فیلم
پلتفرم تهیه فیلم و مستندسازی سفر
خلاق
خلاق
استارتاپ
استارتاپ
نام رسمی شرکت :
موسسه پردیس پرشین فیلم
نوع شرکت :
انتفاعی
تعداد کارکنان شرکت :
11 تا 50 نفر
آدرس دفترمرکزی :
دفترمرکزی :
+98 21 44272913
توضیحات بیشتر

توریسم فیلم پلتفرم تهیه فیلم و مستندسازی سفر است.