توان‌پخش

مشخصات عمومی شرکت
بروزرسانی   1401/4/8
فعال
توان‌پخش
پلتفرم پخش فیلمهای آموزشی در حوزه توانبخشی
دسته‌ها :
نوع شرکت :
انتفاعی
تعداد کارکنان شرکت :
11 تا 50 نفر
آدرس شرکت :
استان تهران  ،  شهر تهران  ، میدان مادر - خیابان شاه نظری - خیابان مددکاران - دانشکده علوم توانبخشی واحد انتشارات
شرکت :
+98 021 22223566