تنژیم

مشخصات عمومی شرکت
بروزرسانی   1400/6/29
غیر فعال
تنژیم
تنظیم رژیم و تناسب اندام برای کاهش وزن
نوع شرکت :
انتفاعی
تعداد کارکنان شرکت :
1 تا 10 نفر
آدرس دفتر مرکزی :
ایمیل :
ادمین سایت :
+98 9395352095
توضیحات بیشتر

تنژیم یکی از برنامه های موجود برای کاهش وزن است. دارای فهرستی از فعالیت های بدنی و کالری های مواد غذایی است. کاربران میتوانند فعالیت های بدنی خود را به طور روزانه ثبت کنند و تنژیم با بهره گیری از نکات و اصول علم پزشکی میزان مصرف غذا های روزانه را مشخص میکند.