تماشا

مشخصات عمومی شرکت
بروزرسانی   1400/5/13
فعال
تماشا
سرویس اشتراک‌گذاری رایگان ویدیو با امکان ارائه ویدیوهای 360 درجه
نوع شرکت :
انتفاعی
تعداد کارکنان شرکت :
11 تا 50 نفر
آدرس دفتر مرکزی :
توضیحات بیشتر

تماشا یک سرویس اشتراک ­گذاری رایگان ویدیو است.

سرمایه های جذب شده
دفعات جذب سرمایه :   1
1 فراکاو 1397/1/1
تعداد در هر صفحه:
10
1 - 1 از 1