تجارت گستر آلتین ارس

مشخصات عمومی شرکت
بروزرسانی   1401/4/8
فعال
تجارت گستر آلتین ارس
بازرگانی
نوع شرکت :
انتفاعی
تعداد کارکنان شرکت :
11 تا 50 نفر
سال تاسیس :
1395
آدرس دفترمرکزی :
توضیحات بیشتر

شرکت تجارت گستر آلتین ارس به پخش و توزیع و بسته بندی مواد غذایی و ارائه خدمات حقوقی می پردازد.