تایه

مشخصات عمومی شرکت
بروزرسانی   1401/4/8
فعال
تایه
پلتفرم مدیریت فروش اینستاگرامی
نوع شرکت :
انتفاعی
تعداد کارکنان شرکت :
1 تا 10 نفر
سال تاسیس :
1400
آدرس دفترمرکزی :
ایمیل :
دفترمرکزی :
+98 21 28429693
ادمین سایت :
+98 9211728088
وبسایت:
توضیحات بیشتر

فاکتورساز به کاربران کمک می کند تا فروش اینستاگرامی خود را مدیریت کنند.

بنیان‌گذاران
تعداد بنیان‌گذاران :   1
موقعیت های شغلی
تعداد مشاوران و اعضای هیئت مدیره :  0
تعداد کارمندان :   1
کارمند - مدیرعامل